b kilpailut2

Paikallissäännöt

Katinkulta Golf

PAIKALLISSÄÄNNÖT JA KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2024

Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).

Siirtosääntö voimassa

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko, 15 cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

  1. Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  2. Täytyy olla yleisellä pelialueella.

1 Kentän ulkorajat

Kentän rajat on merkitty valkoisilla paaluilla, aidalla ja valkoisilla maatiilillä.

2 Estealueet (Sääntö 17)

2a) Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.

2b) Kun pelaajan pallo on löydetty miltä tahansa kentän ulkorajaan yhtyvältä punaiselta estealueelta tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt sinne, ja kohta, josta pallo viimeksi ylitti estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta, on pelaajan mahdollisuus käyttää vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.1 mukaan.

 

3 Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)

3a) Kunnostettavat alueet

(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet

(2) Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun aiheuttamat vahingot)

(3) Sorapäällysteiset pintasalaojat

(4) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa

(5) Maalatut etäisyysmerkinnät viheriöllä tai yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla

Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun maalatut merkinnät häiritsevät vain pelaajan lyöntiasentoa.

3b) Kiinteät haitat

(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.

(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.

(3) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

3c) Maahan painunut pallo

Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.

3d) Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta

Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti:

Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.

4 Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.  

5 Ilmastusreiät ja ilmastusnappulat

Jos pallo jää pelialueella ilmastusreiän sisään tai päälle, se voidaan nostaa ilman rangaistusta ja puhdistaa ja pudottaa mahdollisimman lähelle alkuperäistä pallon sijaintipaikkaa, mutta ei lähemmäksi reikää (viheriöllä pallon voi asettaa). Ilmastusnappulat ovat liikuteltavia haittoja.

6 Olennaiset rakenteet

Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:

6a) Bunkkereiden reunojen tukirakenteet silloin, kun ne ovat alkuperäisillä paikoillaan

7 Tilapäiset kiinteät haitat (TIO)

Toimikunta määrittelee tilapäiset kiinteät haitat ennen kutakin kilpailua. Mallipaikallissääntö F-23  on voimassa.

8 Pelinopeus (Sääntö 5.6)

Maksimi aika, jonka peliryhmä saa käyttää Nuas-kentän kiertämiseen on 4 h 10 min. Yksittäinen pelaaja saa käyttää lyöntiinsä enintään 40 sekuntia.

9 Pelin keskeyttäminen (Sääntö 5.7)

Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:

Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi:                              Yksi pitkä sireenin ääni

Tavanomainen pelin keskeyttäminen:                                                                      Kolme peräkkäistä sireenin ääntä

Pelin jatkuminen:                                                                                                              Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä

10 Harjoittelu (Sääntö 5.2)

Kilpailupäivänä pelaaja ei saa harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta.

 

11 Tuloskortin palauttaminen

Pelaajan katsotaan palauttaneen tuloskorttinsa toimikunnalle, kun hän on poistunut tuloskorttien jättämiseen varatulta alueelta, Scoring Arealta (Caddiemaster) tai hyväksynyt merkitsijän täyttämän tuloskortin/tallenuksen Mobilescoring sovelluksen kautta.

12 Etäisyysmittarin käyttö

Kaikilla kentillä voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta (mittauslaite ei saa mitata korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta jne).

13 Tasatulosten ratkaiseminen

Tasatulokset ratkaistaan toimikunnan kilpailumääräyksissä ilmoittamalla tavalla. Lyöntipelissä tasatilanteessa kilpailun voittaja ratkaistaan välittömästi suoritettavalla “sudden death”-uusinnalla.

14 Kilpailun tai ottelun tulokset – Kilpailun päättyminen

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset julkaistu Nexgolfin kilpailukalenterissa.

15 Käyttäytyminen

Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm.:

  • · Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin)
  • · Epäasiallinen kielenkäyttö
  • · Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
  • · Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
  • · Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen

Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen erillisenä. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus ja tuloksen hylkääminen.

 

 

 

Ajankohtaista

Yhteystiedot

KatinkultaGolf Ry/Katin Golf Oy
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti

Caddiemaster
puh. 0300 870 978
(puhelun hinta 0,60 €/min korkeintaan 3 €  + pvm/mpm, myös jonotus maksullista). 
golf.katinkulta (at) holidayclub.fi

Tilaa uutiskirjeemme

 

 sähköpostiosoite:


Copyright 2017 KatinkultaGolf Ry/Katin Golf Oy

Etsi