Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017

Katinkulta Golf Ry:n toimintasuunnitelma 2017
 

1 Seuratoiminta

Seurassamme oli jäseniä 1 181 (edellisenä vuonna 1 180) edellisenä SGL:n jäsenmäärän ilmoituspäivänä 31.8.2016. Uusia jäseniä on liittynyt seuraamme 130 (119). Seuran jäsenistä miehiä on 641 (630), naisia 333 (335), poikia 161 (156) ja tyttöjä 46 (59).

Katinkulta Golf ry. toteuttaa kaudella 2017 toimintasääntöjensä 2 §:ssä mainittuja tehtäviä. Jäsenrekrytointi tapahtuu monia kanavia käyttäen.

Yhteistyö jatkuu Holiday Club Resorts Oy:n kanssa kaudella 2017. Toimenkuvana on toimia seuran palvelupäällikkönä. Palvelupäällikkö toimii seuran hallituksen ohjeistamana. Tehtäviin kuuluu huolehtia mm. seuran jäsenrekisterin ylläpidosta, kirjanpidosta yhdessä Eija Hahtokarin kanssa (Holiday Club Resorts Oy), sekä kilpailutoiminnan järjestäminen yhdessä kilpailutoimikunnan ja muiden toimikuntien kanssa. HCR:n tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta muihin sidosryhmiin (mm. Suomen Golfliitto, Katin Golf Oy) säännöllisesti ja seuratoimintaa edistävällä tavalla.

Luonnollisesti yhteistyö Katin Golf Oy:n kanssa jatkuu edelleen (kotikenttäsopimus, mainoshankinnat, yritystapahtumat, mahdolliset arvokilpailut jne.)

Seuran sisäinen tiedottaminen hoidetaan Katinkulta Golf ry:n ja Katin Golf Oy:n yhteisen kotisivun, sähköisen jäsentiedotteen, Facebookin ja seuran ilmoitustaulun kautta. Alkavalla kaudella uudistetaan koko informaatiojärjestelmä. Mukaan tulevat mm. Twitter, Instagram, You Tube, WhatsApp-ryhmät ja Blogit. Lisäksi seuratoiminnan kuvaukset (mm. kilpailukalenteri, yhteystiedot) löytyvät Suomen Golfliiton kotisivuilta www. golf.fi, jossa on myös seuran toiminnasta tiedotuksia. Muina tiedotus ja ilmoituskanavina käytetään tarvittaessa Sotkamo-lehteä, Kainuun Sanomia sekä Koti-Kajaania.

2. Talous

Seuran taloustilanne pysyy vakaana aktiivisella talouden seurannalla ja suunnittelulla. Talouden suunnittelussa otetaan huomioon vallitseva taloudellinen tilanne, mutta samalla uskotaan aktiivisten harrastajien kasvuun. Talousarvio on laadittu oletuksella, että jäsenmäärä säilyy vähintään samantasoisena ja yhteistyökumppanuudet ovat vastaavalla tasolla kuin aikaisempana toimintavuotena.

Seuran hallitus esittää toimintakaudelle 2017 jäsenmaksuiksi aikuisjäsenelle 80 euroa ja juniorijäsenelle 25 euroa. Liittymismaksua ei peritä. Hallituksella on mahdollisuus tehdä jäsenhankintaan liittyviä tarjouksia.

3. Seuraorganisaatio

Luottamuselimet koostuvat seuran hallituksesta, toimikunnista ja kapteenistosta. Seuran säännöt määrittelevät hallituksen koon ja päätehtävät.

Seurassa järjestetään kaksi yleiskokousta vuosittain. Syyskokouksessa valitaan kapteenit ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskausiksi. Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Hallituksen alaisuudessa toimii seuran palvelupäällikkö Mari Leinonen.

Kaudelle 2017 toimikuntien määrää on karsittu ja poisjääneiden toimikuntien (jäsenhankinta-, tiedotus- ja taloustoimikunta) tehtävät sisältyvät hallituksen ja nykyisten toimikuntien toimintaan. Seuran toimikuntia kaudella 2017 ovat:

 • Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
 • Klubitoimikunta
 • Junioritoimikunta

4. Junioritoimikunta

Katinkulta Golf järjestää ohjattua harjoittelua alle 22-vuotiaille nuorille ja lapsille. Nuoret lajin harrastajat jaetaan ikänsä ja taitojensa mukaan ryhmiin, jotka harjoittelevat valmentajien ja ohjaajien johdolla 1-2 kertaa viikossa. Jokaisessa ryhmässä on tavoitteena parantaa junioreiden laji- ja pelitaitoja. Tänä vuonna keskitytään erityisesti uusien junioripelaajien hankintaan, sekä nykyisten junioreiden kannustamista kilpailutoimintaan. Kevätkaudella jatketaan Koulugolf-projektia Sotkamolaisissa kouluissa.

Osa tasoitusryhmissä harjoittelevista lapsista ja nuorista kilpailee kesän aikana Suomen Golfliiton alaisilla juniorikiertueilla.

Seuran harjoittelu on tavoitteellista ja kilpailuihin osallistutaan tosissaan, mutta Katinkulta Golfissa junioritoiminta ja golf ovat muutakin kuin kilpaurheilua. Pääpaino on lasten ja nuorten omien pelitaitojen kehittymisessä. Tärkeintä on, että lapset ja nuoret viihtyvät golfin parissa, saavat uusia kavereita ja elämyksiä, kenties läpi elämän kestävän hyvän harrastuksen.

4.1. Toimikunnan tavoitteet

 • golfohjaajakoulutus 1-2 uudelle ohjaajalle

 • Kainuun alueen junioritoiminnan kehittäminen aluevalmennusryhmän ja muun yhteistyön merkeissä

 • 2 pelaaja ansaitsee osallistumisoikeuden molempiin SM-kisoihin

 • 1-2 pelaajaa pääsee pelaamaan Alue Tourin kilpailuja

 • 1 pelaajan sijoittuminen Alue Tour rankingissa 5 parhaan joukkoon

 • onnistunut talvi- ja kesäkauden harjoittelu (fysiikka/taito)

 • hyvä tiedonkulku junioreiden, junioritoimikunnan ja valmennuksen välillä

 • seuran tuki harjoitteluun ja kilpailemiseen

 • vanhempien tuki (vanhempien ryhmän perustaminen)

 • junioritoiminnan tukemiseksi tarkoitetun haastekilpailun kehittäminen ja järjestäminen

 • Lajien välinen yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa

4.2 Toimikunnan tehtävät

 • harjoitukset AB Aktiviteettipuiston golfpuistossa talvikaudella (tammi-huhtikuu) kilpa- ja tasoitusryhmissä joka toinen viikko (viikot 2,4,6,8,10,12,14,16)

 • golfliiton junioriohjelman mukaiset ryhmät talvikaudella 2 h / joka toinen vko

 • osallistuminen Golfliiton junioriohjelmaan

 • kesäharjoittelu (touko, kesä, heinä, elo)

 • Draivia kouluun -hanke sotkamolaisissa kouluissa

  • Golfkummien rekrytointi ja koulutus

 • osallistuminen FJT, Tsemppi- ja Alue Tourin kilpailuihin

 • kannustetaan junioreita osallistumaan oman seuran järjestämiin ja SGL:n kisoihin

 • kilpapelaajien osallistuminen haastekisaan

4.3 Draivia kouluun 2017

Koulugolfia esitellään edellisen vuoden tapaan Sotkamon alueen kouluille. Kevällä 2017 keskitytään lähialueen/kylän kouluille ja lukioon, joista lapset ja nuoret voivat tulla AB puistoon ja golfkentälle omilla kyydeillä pyöräillen tai kävellen.

Muille kouluille lähetetään vapaaehtoinen kutsu tulla tutustumaan golfiin AB-puistoon ja Vuokatin par 3 kentälle. Tavoitteena on saada lisää junioreita mukaan harjoitteluryhmään.

Golfliiton Draivia kouluun toiminta aloitetaan golfkummien välityksellä alakouluissa Sotkamon ja Vuokatin alueella.

4.4 Akatemia-yhteistyö Sotkamon lukio

Tavoitteena on saada golf osaksi akatemiavalmennusta ja saada pienimuotoinen harjoitteluryhmä.

4.5 Kainuun alueen aluevalmennusryhmä

Seuroista on mukana Katinkulta, Paltamo, Kajaani, Nurmes, Iisalmi. Aluevalmennusryhmässä on 11 pelaajaa alle 21v. Kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimintaa on pääosin Katinkullassa AB puistossa ja ensimmäinen tapahtuma tammikuussa.

 

5 Klubitoimikunta

5.1 Toimikunnan tavoitteet ja tehtävät

 • lisätään ja ylläpidetään jäsenistön yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä

 • toivotetaan uudet jäsenet tervetulleiksi seuraan ja rohkaistaan heitä osallistumaan seuran tapahtumiin

 • järjestetään muiden toimikuntien kanssa tapahtumia ja huolehditaan tiedottamisesta. Pyritään aktivoimaan uusia henkilöitä golfin pariin ja uudistamalla yhteisesti erilaisia uusia tapoja pelata golfia.

 • järjestään jäsenistölle tapahtumia mm. kauden avajais- ja päätöskisat sekä yhteinen klubimatka, leikkimielisiä kilpailuja Tenetti- ja Vuokatti kentällä, yhteisiä peli-iltoja, joissa voi tutustua eri pelimuotoihin ja uusiin pelikavereihin

 • rohkaistaan ja kannustetaan jäsenistöä osallistumaan myös muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin

5.2 Tapahtumia pelikaudella 2017

TAMMI - HELMIKUU

 •  Tammi- ja helmikuun Simulaattorikisat

TOUKOKUU: 

 • Kauden avajaiset Tenetti 
 • Kentän/ kenttien, siivoustalkoot       
 • sääntökävelyt: naisten ja seniorien iltojen yhteyteen                                                                          
 • Klubin seuramatka 25-28.5.2017 (Helatorstain aika) kotimaahan, paikka sovitaan myöhemmin

MARRASKUU 

 • Syyskokous 

Koko pelikauden:

Peli-iltoja (joukkupeli-iltoja) järejstetään kaikille seuran jäsenille sekä vieraille tiistaisin Vuokatin ja Tenetin kentillä.  Ajantasainen tiedotus tapahtumakalenteriin ja Facebookiin oma ryhmä).

Seuran naisjäsenille ja vieraille 2 - 3 viikon välein toteutettavat naisten illat, joissa golfiin liittyen mielenkiintoisia teemoja. Ajantasainen tiedotus tapahtumakalenteriin ja Facebookiin oma  ryhmä.

Olemme aktiivisesti kehittämässä ja toteuttamassa yhdessä muiden toimikuntien kanssa uusia peliaikaan perustuvia pelimuotoja.

Haemme uusia golfareita aktiivisesti yhdessä muiden toimikuntien kanssa järjestämällä mahdollisuuden tutustua lajiin rajatuilla kohderyhmillä. Toteuttaminen vaatii hyvät suunnitelmat.

Kannustetaan seuramme naisjäseniä osallistumaan Kainuun Ladies cupin- osakilpailuihin Kajaanissa ja Paltamossa sekä Pielis-golfin kanssa käytävään seurojen väliseen kisaan joko Katinkullassa tai Nurmeksessa.  Suunnitelmissa myös osallistuminen Karelian golfin Joensuun Elliin, joka on perinteisesti ollut Gloria Cupin osakilpailu.
 

6 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on järjestää seuran jäsenille ja muille pelaajille monipuolista, kiinnostavaa ja kannustavaa kilpailutoimintaa sekä huolehtia seuran jäsenten tasoitusten paikkansapitävyydestä. Kilpailutoiminta kannustaa seuran jäseniä kehittymään pelaajiksi paikalliselta tasolta alueellisen ja kansallisen tason kilpailuihin. Pelaajan tasoitus tulee vastata hänen taitoaan, jotta tasoituksellisen pelaamisen tulos olisi oikeudenmukainen. Toimikunta tiedottaa sääntömuutoksista jäsenistölle. Seuran kilpailutoiminnan tuloksen kautta rahoitetaan seuran muuta toimintaa.

6.1 Toimikunnan tavoitteet ja tehtävät

Kilpailukalenteri suunnitellaan tasapuolisesti omien jäsenten, avoimien -ja sponsorilähtöisten kilpailujen suhteen ja suunnittelussa otetaan huomioon osakkaat sekä Kainuun alueen muiden kenttien kilpailutoiminnan sijoittelu. Kilpailut organisoidaan hyvin ja jokaisessa kilpailussa on vastuullinen kilpailunjohtaja.

Kilpailutoiminnassa huomioidaan tasapuolisesti seuran eri ryhmien kuten junioritoiminnan, nais-/miesnäkökulman ja senioreiden sekä seuraotteluiden tarpeet.

Tavoitteena on järjestetää uusia näkyviä kilpailuja ja kehittää viime vuonna käynnistettyä Kainuu Cup kilpailua (Paltamo/Kajaani/Katinkulta), sekä perinteistä Kainuu Openia (kilpailujärjestelmä, hinnat jne.) yhdessä toisten kainuulaisseurojen kanssa.

Muita kilpailutapahtumia:

KESÄKUU                                                                                                                                      
- Pajakka -swingit, naisten Kainuun Ladies - cupin osakilpailu, Nuas 
- Pitäjäottelu Kuhmo – Sotkamo (kilpailukalenteriin)
HEINÄKUU                                                                                                               
- Ämmät ja äijät – scramble, Tenetti 
ELOKUU                                                                                                              
- Miehet vastaan naiset- pistebogeykisa, Tenetti ( kapteenit ) 
SYYSKUU
- Ruska-open, kauden päätöskisa, Tenetti tai Nuas 

Kannustetaan seniorigolfareita ottamaan osaa pohjoisen aluetourin kisoihin:     

 • Pe 15.6. Nivala Golf                            
 • Ti 11.7. Virpiniemi Golf                                                                                                                
 • Ke 02.8. Kuusamo Golf

Kauden tärkeimpänä kilpailuna järjestetään Finnish Junior Tourin 9. osakilpailu elokuun lopussa.

Kilpailuissa noudatetaan SGL:n suositusta palkintojen arvosta avoimissa kilpailuissa.

Muita tavoitteita:

 • sääntökoulutuksen järjestäminen (tuomarikortti) tai kilpailun johtajana toimimisen koulutus

 • uusien pelaajien aktivoiminen esim. järjestämällä yli 36 tasoituksella pelaaville oma kilpailu

 • kilpailutoiminta tukee Suomen Golfliiton ja Suomen Golfseniorit ry:ntavoitteita eri tasoilla

 • kilpailumaksut ovat kohtuullisia ja hintaan sisältyvät palvelut tasapainossa

 • jäsenistölle tiedotetaan sääntö- ja kilpailujärjestelmästä

 • jäsenillä on taitoja vastaava tasoitus

  Yhä useampia seuran jäseniä pyritään aktivoimaan osallistumaan kilpailuihin mm. luomalla entistä tasavertaisemmat mahdollisuudet menestyä kilpailuissa ja tarjoamalla uusia seuran sisäisiä kilpailumuotoja esim. seuran mestaruuskilpailussa myös tasoituksellinen lyöntipelikilpailu niille yleisen sarjan pelaajille, joiden tasoitus on yli 18.

  Toimikunnan foorumina toimivat seuran kotisivut www.katinkultagolf.fi

6.2 Kilpapelaamisen korvausperiaatteet

Seura tukee nimissään kilpailevien lasten ja nuorten sekä aikuisten harjoittelua ja kilpailemista. Tuki kaudelle 2017 tulee määräytymään edellisen kauden kilpailumenestyksen perusteella. Korvausperusteet määrittelee kilpailu- ja tasoitustoimikunta yhdessä junioritoimikunnan kanssa.  Korvausperusteet hyväksyy seuran hallitus.

Edustuspelaajat sitoutuvat tekemään oman kilpailukauden suunnitelman jossa täytyy näkyä:

 1. harjoitussuunnitelma kevät 2017
 2. kilpailukauden suunnitelma 2017
 3. tavoitteet kaudelle 2017

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta hyväksyy edustuspelaajat.

Edustuspelaajia koskeva tiedottaminen tapahtuu seuran kotisivuilla www.katinkultagolf.fi ja Facebookissa.

 

Ajankohtaista

Yhteystiedot

KatinkultaGolf Ry/Katin Golf Oy
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
Toimisto puh. 030 686 3488
golf.katinkulta (at) holidayclub.fi

Tilaa uutiskirjeemme

 

 sähköpostiosoite:


Copyright 2017 KatinkultaGolf Ry/Katin Golf Oy

Etsi